Välkommen till Robur Parkering!

Vi utför utredningar och ger förslag på utformning av parkering och trafikreglering

"det gäller att sätta upp rätt märkning för att få folk att parkera rätt"

Robur Parkering AB

  • utreder och lämnar förslag för den minsta parkeringsplats inom civilrättsliga området till hela kommuner vid behov
  • har kunskapen, kompetensen och de rätta hjälpmedlen
  • rätt märkning är viktig för att bilisten ska veta var bilen får stannas eller parkeras
  • parkering ska ske så att säkerheten inte äventyras, t ex så att sikten inte försämras, så att framkomlighet för räddningsfordon säkerställs, så att man inte försvårar för rörelsehindrade
  • rätt märkning gör det möjligt att ingripa mot felaktigt stannade eller parkering
 
 
Robur Parkering, Box 84, 751 03 Uppsala * mailkontakt * tel 08 583 536 55