Välkommen till Robur Parkering!

Vi tillhandahåller också trafikövervakare inom civilrättsligt och offentligrättsligt område. Våra trafikövervakare är väl utbildade för sin uppgift, vilket säkerställer att övervakningen sköts på bästa sätt, i enlighet med lagar, förordningar och föreskrifter.

Parkeringsövervakning är ett påpassat och krävande yrke som väcker starka känslor hos allmänheten. Kontakten med allmänheten kräver kompetens och ett korrekt uppförande. Parkeringsvakten ska uppträda kunnigt och vänligt, med grunden i god etik och moral.

Med Robur Parkering AB som samarbets-partner kan du som uppdragsgivare lugnt och tryggt vara förvissad om att övervakningen utförs på ett sätt som motsvarar dina och allmänhetens förväntningar.

Vill du slippa de tråkiga sidorna av parkeringsövervakning?

 
 
Robur Parkering, Box 84, 751 03 Uppsala * mailkontakt * tel 08 583 536 55