Välkommen till Robur Parkering!

Vi utför administration av kontrollavgifter

Vi tillhandahåller komplett administration av kontrollavgifter, så att du som utfärdar avgifter slipper efterarbete och problem

Robur Parkering AB

  • tillhandahåller kundservice och tar emot klagomål och bestridanden
  • registrerar alla inkomna kontrollavgifter
  • bedömer vilka som ev ska undanröjas
  • sköter administration av betalningar och påminnelser samt inkasso i samarbete med Intrum Justitia
  • förvaltar och utbetalar inbetalda kontrollavgifter till våra kunder /uppdragsgivare
  • vår integritetspolicy
 
 
Robur Parkering, Box 84, 751 03 Uppsala * mailkontakt * tel 08 583 536 55