Välkommen till Robur Parkering!

Vill du slippa de tråkiga sidorna vid parkeringsövervakning?

Att anlita Robur Parkering AB innebär att du slipper trista och kostsamma delar som att bygga upp en egen organisation, anställa och utbilda personal, köpa in uniformer, bilar och annan utrustning.

Du slipper att planera för vikarier vid sjukdom, föräldarledighet och semester.

Du slipper hantera kontakterna med allmänheten ute på fältet och i kundtjänst via telefon, brev eller mail.

Du slipper hanteringen med påminnelser och inkasso och kanske i förlängningen inkassoföretag, kronofogdar och tingsrätter.

Anlita Robur Parkering AB - maila oss, så kontaktar vi dig snarast

 

 
 
Robur Parkering, Box 84, 751 03 Uppsala * mailkontakt * tel 08 583 536 55