Välkommen till Robur Parkering!

Vi är konsulter i trafik- och parkeringsfrågor. Vi ger råd och hjälp när det gäller skyltning och annan utformning av parkeringsplatser på tomtmark. Robur parkering tillhandahåller också all nödvändig administration och kundtjänst för ett stort antal uppdrags-givare, från kommuner och landsting till bostadsrättsföreningar och enskilda mark- /fastighetsägare i hela landet.

Vi utför

Kontakta oss

vår integritetspolicy

Bestrida kontrollavgift

Telefonkontakt, kundtjänst alla vardagar kl 9-11 08 583 536 55

 
 

Robur Parkering, Box 84, 751 03 Uppsala * mailkontakt * tel 08 583 536 55 * senast uppdaterad 2022-02-27